انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: اولین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق

اولین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق

اولین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق اولین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق با همکاری انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران با دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت مجازی برگزار می گردد محور های کنفرانس: مهندسی برق (الکترونیک، قدرت، مخابرات، کنترل) 26 آذر 1399، اهواز www.AREE1.ir

اخبار