انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: تبریک عید نوروز

تبریک عید نوروز

تبریک عید نوروز با پیام دلکش ” نوروزتان پیروز باد ” با سرود تازه ” هر روزتان نوروز باد ” تا جهان باقی است این آئین جهان افروز باد . .

بوی جان می آید اینک از نفس های بهار
دستهای پر گل اند این شاخه ها ، بهر نثار
با پیام دلکش ” نوروزتان پیروز باد ”
با سرود تازه ” هر روزتان نوروز باد ”
شهر سرشار است از لبخند ، از گل ، از امید
تا جهان باقی است این آئین جهان افروز باد . .
 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک گیلان

اخبار