انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: جلسه تودیع اعضای دوره نهم هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک گیلان و معارفه اعضای دوره دهم

جلسه تودیع اعضای دوره نهم هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک گیلان و معارفه اعضای دوره دهم

جلسه تودیع اعضای دوره نهم هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک گیلان و معارفه اعضای دوره دهم روز سه شنبه یکم بهمن ماه برگزار گردید

جلسه تودیع اعضای دوره نهم هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک گیلان و معارفه اعضای دوره دهم روز سه شنبه یکم بهمن ماه با حضور بزرگان صنعت برق و مخابرات گیلان برگزار گردید

اخبار