انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: نتایج شمارش آرا انتخابات هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان اعلام شد

نتایج شمارش آرا انتخابات هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان اعلام شد

نتایج شمارش آرا انتخابات هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان اعلام شد نتایج شمارش آرا دهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در شاخه گیلان اعلام شد ۱۱ نفر عضو اصلی نفرات ۱۲ و ۱۳ عضو علی‌البدل نفر ۱۴ بازرس اصلی نفر ۱۵ بازرس علی‌البدل

اخبار