انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: نتایج انتخابات هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران اعلام شد

نتایج انتخابات هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران اعلام شد

نتایج انتخابات هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

۱- فرامرز سپری ۶۵۷ رای
۲- عظیم بلبل آبادی ۶۲۱ رای
۳- حسن غفوری فرد ۴۸۳ رای
۴- گئورک قره پتیان ۴۷۷ رای
۵- محمودرضا حقی فام ۴۵۰ رای
۶- مصطفی رجبی مشهدی ۳۵۲ رای
۷- سیدزمان حسینی ۳۴۲ رای
۸- غلامعلی رخشانی مهر ۳۲۱ رای
۹- عبدالوحید مهدوی نیا ۲۹۱ رای
۱۰- محمد اله داد ۲۸۸ رای
۱۱- سید محمد هاشمی ۲۷۱ رای
۱۲- غلامرضا خوش خلق ۲۴۲ رای
۱۳- عبدالحسسن فیلی ۲۴۰ رای
۱۴- محمود جورابیان ۲۳۰ رای
۱۵- ناصر اسکندری ۲۱۱ رای

اخبار