انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: لیست نهایی کاندیدا چهاردهمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

لیست نهایی کاندیدا چهاردهمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

اسامی کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران:

 
اسامی کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران:
1- دکتر حسن غفوری فرد استاد دانشگاه امیرکبیر 
2- دکتر حسین عسکریان ابیانه استاد دانشگاه امیر کبیر 
3- مهندس سید محمد هاشمی دبیر انجمن صنفی شرکت های توزیع 
4- مهندس سید زمان حسینی معاونت هماهنگی انتقال شرکت توانیر 
5 - دکتر محمود جورابیان استاد دانشگاه شهید چمران 
6- دکتر گئورک قره پتیان استاد دانشگاه امیر کبیر
7- دکتر محمودرضا حقی فام استاد دانشگاه تربیت مدرس 
8- مهندس غلامعلی رخشانی مهر معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر
9- دکتر ناصر اسکندری مدیر کل دفتر فنی و مهندسی معاونت توزیع شرکت توانیر 
10- دکتر مصطفی رجبی مشهدی معاونت برنامه ریزی شرکت توانیر
11- مهندس سعید مهذب ترابی مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور قدس نیرو
12- مهندس محمد اله داد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
13- مهندس عظیم بلبل آبادی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان 
14- مهندس غلامرضا خوش خلق مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران 
15- مهندس عبدالوحید مهدوی نیا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 
16- مهندس فرامرز سپری معاونت مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
17- مهندس فریدون خودنیا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
18- مهندس منصور فتحعلی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری
19- مهندس مجتبی طاهریانفر مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آنتکو 
20- مهندس محمدعلی بشکار مشاور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان 
21- مهندس اسداله امیدواری نیا بازنشسته شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان 
22- مهندس نعمت اله شهریاری مدیر شبکه شرکت مخابرات خوزستان 
23- مهندس ناصر یوسف پور مشاور شرکت ارتباطات زیرساخت 
24- دکتر سلیمان شیرزادی استاد دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه 
25- مهندس عبدالحسین فیلی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان 
26- مهندس امیر رمضانی مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 
27- مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 
28- دکتر اصغر اکبری فرد استاد دانشگاه سمنان 
29- مهندس سید محمد موسوی زاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 
30- مهندس سید علی اکبر صباغ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان 
31- مهندس احمدرضا خسروی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 
32- مهندس منصور شجاعی مدیرعامل شرکت نیرومان کرمان
33- مهندس محمدرضا عرب زاده معاونت برنامه ریزی شرکت توزیع شمال استان کرمان 
34- مهندس علی قلی نژاد مدیر دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
35- مهندس مجید مهدی زاده مدیر گروه دیتا آموزش مخابرات خراسان رضوی
(لازم به ذکر است انتخابات در روزهای 18 و 19 و 20 آذرماه بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد)

اخبار