انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: اطلاعیه مهم انتخابات انجمن ایران

اطلاعیه مهم انتخابات انجمن ایران

کاندیدا چهاردهمین انتخابات هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران جناب مهندس عظیم بلبل آبادی

کاندیدا چهاردهمین انتخابات هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
مرد زحمتکش و نوآور صنعت برق گیلان جناب آقای مهندس بلبل آبادی
-‌ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان
- رئیس کارگروه تخصصی انرژی و آب پدافند غیرعامل استان گیلان
- رئیس کارگروه بهینه سازی طراحی خطوط و بررسی حریم‌ها
- رئیس شورای هماهنگی مدیران ارشد صنعت آب و برق استان گیلان
- عضو هیات علمی و دبیر اجرایی سیزدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق
- رئیس دو دوره اخیر هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان
- عضو نُه دوره هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان

اخبار