انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: اطلاعیه مهم انتخابات

اطلاعیه مهم انتخابات

اعلام اسامی داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان

اطلاعیه مهم ۴
#انتخابات
اعلام اسامی داوطلبان عضویت در هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان

۱- عظیم بلبل آبادی
۲- علیرض پارسایی
۳- بهمن داراب زاده
۴- ارسلان نظر زاده
۵- علی اکبر جوهری
۶- اسماعیل بهروز نرگسی
۷- گودرز چراغی
۸- بهنام علیزاده
۹- احمد صالحی
۱۰- حسین شهیدی مقدم
۱۱- امیر شعبان زاده
۱۲- محمدرضا علیزاده
۱۳- عیسی علیرضا نژاد
۱۴- محمدرضا علوی زاده
۱۵- محمد افتخاری
۱۶- رضا ابراهیمی آتانی
۱۷- طاهر قمی تبار
۱۸- سعید خردیار
۱۹- عبدالرضا توکلی
۲۰- میلاد حق‌شناس

اخبار