انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: اطلاعیه مهم انتخابات

اطلاعیه مهم انتخابات

با سلام و احترام به استحضار می رساند با عنایت به مصوبه امروز جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران مقرر گردید...

اطلاعیه مهم ۳
#انتخابات
با سلام و احترام به استحضار می رساند با عنایت به مصوبه امروز جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران مقرر گردید شاخه هایی که تعداد اعضای آنها بیش از ۵۰۰ نفر می باشد به تعداد ۱۲ رای و شاخه هایی که تعداد اعضای آنها کمتر از ۵۰۰ نفر می باشد به تعداد ۸ رای در انتخابات شرکت نمایند.
با تشکر

اخبار