انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: اطلاعیه شرایط نامزدی برای دهمین دوره انتخابات

اطلاعیه شرایط نامزدی برای دهمین دوره انتخابات

به استحضار اعضای محترم انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان می رساند جهت اطلاع از شرایط نامزدی برای انتخابات دهمین دوره هیات مدیره...

به استحضار اعضای محترم انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان می رساند جهت اطلاع از شرایط نامزدی برای انتخابات دهمین دوره هیات مدیره انجمن به سایت و کانال اجتماعی انجمن مهندسین برق و الکترونیک گیلان مراجعه فرمایند.

www.iaeee-gilan.ir

t.me/iaeeegilan

instagram.com/iaeeegilan

T.ghomi@gilrec.co.ir

F.dastyar@gilrec.co.ir

01333331308 09125601737

اخبار