انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: جلسه هیات مدیره انجمن

جلسه هیات مدیره انجمن

چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان

احتراما به استحضار می رساند؛
چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵ ؛ در دفتر ریاست شرکت برق منطقه ای استان گیلان برگزار گردید. 

اخبار