انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: سمینار مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ساختمانها

سمینار مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ساختمانها

انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان و شرکت برق منطقه ای گیلان برگزار میکند. ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه ۹۷/۱۰/۲۴ سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان

انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان و شرکت برق منطقه ای گیلان برگزار میکند.
((سمینار مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ساختمانها))
با حضور معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر و جمعی از مدیران ارشد استانی و اساتید دانشگاه
ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه ۹۷/۱۰/۲۴
سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان

اخبار